Sprawuje opiekę nad chorymi terminalnie, których stan zdrowia pozwala na przybycie do poradni lub wymagają sporadycznych wizyt domowych. Chorzy ci nie wymagają ciągłej opieki w miejscu zamieszkania, w takiej sytuacji opiekę nad nimi przejmuje hospicjum domowe, z którym poradnia medycyny paliatywnej ściśle współpracuje. W zakres działania poradni wchodzą świadczenia lekarskie i pielęgniarskie udzielane chorym w poradni oraz w domu, porady psychologiczne, wsparcie członków rodziny i bliskich chorego.

Przychodnia w Nakle, os. Chrobrego 15, Poradnia Ogólna

Nakło, os. B. Chrobrego 15

Rejestracja Poradni Ogólnej Zadzwoń 52 385 24 73