Świadczona jest obłożnie i przewlekle chorym pozostającym w domu, którzy ze względu na złożone problemy zdrowotne wymagają stałej i systematycznej opieki pielęgniarskiej.Opieką pielęgniarską obejmowani są chorzy zależni od innych osób, niezdolni do samoobsługi: samodzielnego jedzenia, wykonywania czynności higienicznych, samodzielnego poruszania się.

Chorego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent.         Kwalifikuje do opieki pielęgniarka na podstawie skali Barthel. Skala ta jest stosowana do obliczenia poziomu zapotrzebowania chorego na opiekę ze strony innych osób. Kryteria skali określają zdolność chorego do samoopieki, czyli m.in. zdolność do samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się, utrzymywania higieny osobistej, poruszania się oraz kontrolowania czynności fizjologicznych.

Pielęgniarską opieką długoterminową objęci mogą być chorzy, którzy wg skali Barthel uzyskali 0 – 40 punktów i wymagają długotrwałej / ponad 2 tygodnie/ realizacji minimum jednego z poniższych zabiegów pielęgniarskich:

  • kroplowego wlewu dożylnego,
  • wykonywania zabiegów w stomiach, przetokach, odleżynach, owrzodzeniach troficznych podudzi i trudno gojących się ranach,
  • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
  • płukania pęcherza moczowego,
  • pielęgnacji rurki tracheotomijnej,
  • stałej wymiany cewnika.

Pielęgniarka sprawująca opiekę długoterminową nad chorym ściśle współpracuje z prowadzącym lekarzem poz i pielęgniarką środowiskowo-rodzinną przez cały czas sprawowania opieki.

Przychodnia w Nakle, os. Chrobrego 15, Poradnia Ogólna

Nakło, os. B. Chrobrego 15

Rejestracja Poradni Ogólnej Zadzwoń 52 385 24 73