NZOZ "Medicus" realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do pacjentów przychodni. Są to:

Programy profilaktyczne wykonywane na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i finansowane przez NFZ:

  • program profilaktyki chorób układu krążenia ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u osób obciążonych czynnikami ryzyka. Adresatami są osoby - pacjenci zadeklarowani do naszych jednostek w Nakle, Paterku i Ślesinie - które w danym roku kalendarzowym są w 35,40, 45, 50 i 55 roku życia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu oraz u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.
  • program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany do kobiet między 25 a 59 rokiem życia, program profilaktyki gruźlicy

Programy profilaktyczne wykonywane przez inne podmioty na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, współorganizowane przez NZOZ „Medicus” sp. z o.o.

  • badanie mammograficzne

Badania profilaktyczne organizowane i finansowane przez NZOZ „Medicus” sp. z o.o. i sponsorów 

  • badanie słuchu
  • badania radiologiczne płuc.

Działania profilaktyczne płatne przez pacjentów. Dotyczą realizacji szczepień ochronnych rekomendowanych, lecz nie finansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia np. szczepienie przeciwko grypie, rotawirusom, itp

O terminach badań i zapisach informują lokalne media oraz dział Aktualności.