Zadaniem opieki hospicyjnej jest zapewnienie chorym na nieuleczalne, postępujące choroby, przede wszystkim nowotworowe, kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu problemów somatycznych, psycho – socjalnych i duchowych, a także wspieranie rodzin w czasie choroby bliskiego, jak i w okresie żałoby po jego odejściu. Jednym ze sposobów świadczenia tej całościowej pomocy jest działalność hospicjum domowego. Polega ona na sprawowaniu opieki nad chorym terminalnie i jego rodziną w warunkach domowych.

Hospicjum Domowe przy NZOZ „Medicus” w Nakle powstało w 2002 roku. Interdyscyplinarny zespół opiekujący się pacjentem Hospicjum Domowego tworzą:

  • lekarze hospicjum
  • pielęgniarki hospicjum
  • psycholog
  • rehabilitant

         Większość pacjentów Hospicjum Domowego stanowią chorzy w terminalnym stadium choroby nowotworowej skierowani przez lekarza prowadzącego lub lekarza onkologa. Zakwalifikowaniem chorego do opieki zajmuje się lekarz hospicjum, on też wstępnie określa potrzeby chorego, wyznacza cele i kierunki pomocy. Zakres i sposoby sprawowania opieki są modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb pacjenta. Podopieczny hospicjum i członkowie rodziny utrzymują stały telefoniczną łączność z pielęgniarką, która kontaktuje się z pozostałymi członkami zespołu i organizuje oraz koordynuje ich pracę, tak by zapewnić choremu optymalną pomoc i wsparcie.

        Znacznym usprawnieniem ułatwiającym pacjentom funkcjonowanie, a rodzinom sprawowanie opieki jest możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu. Do dyspozycji podopiecznych Hospicjum Domowego są balkoniki, materace przeciwodleżynowe, łóżka szpitalne, konduktor tlenowy i drobny sprzęt pomagający w pielęgnacji.

Personel hospicjum w czasie wizyt prowadzi wśród członków rodziny chorego działania edukacyjne i z zakresu profilaktyki zdrowia.

Przychodnia w Nakle, os. Chrobrego 15, Poradnia Ogólna

Nakło, os. B. Chrobrego 15

Rejestracja Poradni Ogólnej Zadzwoń 52 385 24 73