Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. System organizacyjny poz w NZOZ „Medicus” sp. z o.o. polega na współpracy lekarzy pediatrów, którzy zapewniają opiekę pacjentom do 18 roku życia i lekarzy ogólnych oraz internistów zajmujących się pacjentami powyżej 18 roku życia.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowani do naszych przychodni pacjenci mają zapewnione świadczenia:

  • pielęgniarki środowiskowej,
  • położnej środowiskowej,
  • pielęgniarki medycyny szkolnej

Wizyty domowe

Pacjentom obłożnie chorym, którym choroba uniemożliwia wizytę w przychodni zapewniamy wizyty domowe. Realizowane są one w dniu zgłoszenia. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacjach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości związanych z ciążą oraz nagłych zachorowań w miejscu publicznym należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Rejestracja

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie, bądź przez inną osobę. Zarejestrowanym pacjentom udzielane są świadczenia w dniu zgłoszenia. Na prośbę personelu medycznego pacjent zobowiązany jest do okazania aktualnego dokumentu z numerem PESEL.

Przychodnia w Nakle, os. Chrobrego 15, Poradnia Ogólna

Nakło, os. B. Chrobrego 15

Rejestracja Poradni Ogólnej Zadzwoń 52 385 24 73

Przychodnia w Nakle, os. Chrobrego 15, Poradnia Dziecięca

Nakło nad Notecią,

Rejestracja Poradni Dziecięcej Zadzwoń 52 385 45 02

Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nakle, ul. Szkolna 4

Nakło, Szkolna 4

Informacja Zadzwoń +48 52 385 16 30

Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nakle, ul. Sądowa 14d

Nakło, ul. Sądowa 14d

Informacja Zadzwoń +48 52 366 62 26

Poradnia Lekarza Rodzinnego w Paterku

Paterek, ul. Wyzwolenia 3

Informacja Zadzwoń + 48 52 386 32 55

Poradnia Lekarza Rodzinnego w Ślesinie

Ślesin, ul. Kazińska 5

Informacja Zadzwoń + 48 52 385 76 76

Poradnia Lekarza Rodzinnego w Sadkach

Sadki, Mickiewicza 3

Rejestracja Zadzwoń 52 385 07 11