Zapotrzebowanie na leki przyjmowane w chorobach przewlekłych można umieszczać w skrzynce, która znajduje się przy wejściu B do przychodni "Medicus" na os. Chrobrego 15 w Nakle.

Na zapotrzebowaniu należy umieścić poniższe informacje:

  • nazwisko i imię lekarza poz, u którego pacjent się leczy
  • datę wystawienia zapotrzebowania
  • imię i nazwisko pacjenta
  • telefon pacjenta
  • adres zamieszkania
  • datę urodzenia
  • nazwę leku i dawkę  np. Propranolol 10 mg
  • ilość opakowań/ tabl.  np. 1 op. a  50 tabl.
  • podpis pacjenta