Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych NZOZ MEDICUS Sp. z o.o. informuje o zasadach ochrony Państwa danych osobowych i Państwa prawach z tym związanych. NZOZ „ MEDICUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią Osiedle Chrobrego 15 gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa podczas złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zgłoszenia się ze skierowaniem do Poradni Specjalistycznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Opieki Długoterminowej, Poradni Stomatologicznej. Państwa dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie celem świadczenia usług medycznych. NZOZ MEDICUS Sp. z o.o. Państwa dane osobowe przekazuje firmom współpracującym celem realizacji świadczonych usług medycznych w przypadku np. wykonywania badań laboratoryjnych, badań RTG. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania z usług medycznych w poradniach NZOZ MEDICUS, oraz przez okres czasu nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane. Mają Państwo prawo dostępu do informacji o zgromadzonych danych, do prostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu. NZOZ MEDICUS Sp. z o.o. 89-100 Nakło nad Notecią Osiedle Chrobrego 15 Tel. 52 385 24 73, 52 385 45 02

Podstawa prawna:

• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

• Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.

• Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r.

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych