Rehabilitacja  w medycynie oznacza przywracanie sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej /także zawodowej/ utraconej wskutek schorzeń i urazów poprzez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznychZ rehabilitacją wiąże się pojęcie fizjoterapii obejmujące fizykoterapię, kinezyterapię i masaż leczniczy.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście (najlepiej),  przez inne osoby oraz telefonicznie w godzinach pracy przychodni.

Harmonogram pracy

Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00.- 17.00.

Konsultacje lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej odbywają się raz w tygodniu, pacjenci rejestrowani są na określony termin.

 

W ramach kontraktu z NFZ: Nakło, ul. Bartkowskiego 1a 

Poza kontraktem z NFZ / zabiegi odpłatne/  Nakło, ul. Sądowa 14d 

Rehabilitacja Lecznicza w Nakle

Nakło n. Not., ul. Bartkowskiego 1a

Zadzwoń + 48 52 385 55 36

Przychodnie Specjalistyczne, ul. Sądowa 14d w Nakle

Nakło, ul. Sądowa 14d

Informacja Zadzwoń +48 52 366 62 26

Rehabilitacja Zadzwoń +48 794 795 160