NZOZ "Medicus" realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do pacjentów przychodni. Są to:

Programy profilaktyczne wykonywane na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i finansowane przez NFZ:

  • program profilaktyki chorób układu krążenia ukierunkowany jest na wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u osób obciążonych czynnikami ryzyka. Adresatami są osoby - pacjenci zadeklarowani do naszych jednostek w Nakle, Paterku i Ślesinie - które w danym roku kalendarzowym są w 35,40, 45, 50 i 55 roku życia i które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu oraz u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.
  • program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany do kobiet między 25 a 59 rokiem życia, program profilaktyki gruźlicy

 

O terminach badań i zapisach informują lokalne media oraz dział Aktualności.