Poradnia Urologiczna zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem wad, zaburzeń funkcji i chorób układu moczowo – płciowego występujących u kobiet i mężczyzn.

Rejestracja

Rejestracja, na określony termin, odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, przez inne osoby oraz telefonicznie. 

Przed pierwszą wizytą pacjent powinien wykonać wstępne badania diagnostyczne uprawdopodabniające wstępne rozpoznanie. Skierowanie na badania jest zobowiązany wystawić ten sam lekarz, który kieruje pacjenta do poradni specjalistycznej.

Przychodnie Specjalistyczne ul. Szkolna 4 w Nakle

Nakło n. Not., Szkolna 4

Informacja Zadzwoń +48 385 16 30