Najważniejszym celem NZOZ „Medicus” sp. z o.o. jest realizacja świadczeń medycznych najwyższej jakości i podejmowanie takich działań, które spełniają wymagania i oczekiwania naszych Pacjentów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji Organizacji na rynku branżowym.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

  • modernizację infrastruktury,
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu w zakresie świadczonych przez zespół usług,
  • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów.

Zarząd ustanowił powyższe cele ze świadomością możności zaangażowania do ich realizacji całego personelu oraz rozumiejąc swoje obowiązki w tym obszarze. Dla realizacji powyższego Zarząd przyjął, wdrożył i realizuje System Zarządzania Jakością wg normy 9001:2008 oraz gwarantuje ciągłe doskonalenie systemu, spełnienie wymagań prawnych i zapewnia zasoby finansowe w ramach racjonalnej polityki kosztowej.

Niniejsza Polityka Jakości jest dostępna świadczeniobiorcom, a także została przedstawiona wszystkim pracownikom firmy w celu jej zrozumienia i stosowania w całej Organizacji. Nakło n. Not., 27.02.2013r.