POLITYKA JAKOŚCI

 

Najważniejszym celem NZOZ "Medicus" sp. z o.o. w Nakle nad Notecią jest realizacja świadczeń medycznych najwyższej jakości i podejmowanie takich działań, które spełniają wymagania i oczekiwania naszych klientów i innych zainteresowanych stron przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji Organizacji na rynku branżowym.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

  • modernizację infrastruktury
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług
  • dążenie do pełnej satysfakcji klientów i innych zainteresowanych stron
  • współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przy realizacji zadań
  • realizację polityki bezpieczeństwa informacji

Prezes NZOZ "Medicus" sp. z o.o. w Nakle nad Notecią ustanowił powyższe cele ze świadomością swojej roli w kierowaniu, angażowaniu i wspieraniu osób przyczyniających się do skuteczności systemu zarządzania jakością oraz rozumiejąc swoją odpowiedzialność za skuteczność systemu zarządzania jakością.

Prezes zapewnia, że Polityka Jakości i cele dotyczące jakości są ustalone dla systemu zarządzania jakością i są zgodne z kontekstem i kierunkami strategicznymi Organizacji oraz zapewniona została integracja wymagań systemu zarządzania jakością z procesami biznesowymi organizacji.

Dla realizacji Polityki Jakości Prezes NZOZ "Medicus" sp. z o.o. w Nakle nad Notecią przyjął, wdrożył  i realizuje system zarządzania jakością wg normy 9001:2015 oraz gwarantuje ciągłe doskonalenie systemu, spełnienie wymagań prawnych i zapewnia zasoby finansowe w ramach racjonalnej polityki kosztowej.

Niniejsza Polityka Jakości jest dostępna klientom Organizacji oraz wszystkim zainteresowanym stronom, a także została przedstawiona wszystkim pracownikom NZOZ "Medicus" sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w celu jej zrozumienia i stosowania.

                                           

                                                                                                                Prezes Zarządu

 

Nakło nad Notecią, 3 listopad 2017