Od dnia 9 maja br. zostaną wznowione zabiegi rehabilitacyjne. W związku z trwającą pandemią SARS - CoV - 2 zabiegi będą wykonywane we wzmożonym reżimie sanitarnym wg procedur zapewniających bezpieczeństwo pacjentom i personelowi Rehabilitacji. Zobowiązuje się pacjentów do ścisłego przestrzegania instrukcji i wykonywania poleceń pracowników Rehabilitacji.