https://pacjent.gov.pl/teleporada

Pod tym adresem internetowym pacjent może uzyskać teleporadę po godzinach pracy poz.

Porady udzielone są pacjentom z różnymi problemami zdrowotnymi, nie tylko z objawami COVID 19 ( zakażenia koronawirusem).