Lekarz Dariusz Newski specjalista pediatrii, specjalista kardiologii dziecięcej udziela konsultacji poza kontraktem z NFZ ( wizyty odpłatne)