Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz najważniejszych instytucji zdrowia publicznego na świecie zalecają wznowienie szczepień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia. W związku z powyższym NZOZ „Medicus”sp. z o.o. stosując się do powyższej rekomendacji wznawia obowiązkowe szczepienia ochronne w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Szczepienia będą realizowane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa m.in. separacji czasowej zaproszonych na szczepienie dzieci, separacji przestrzennej uniemożliwiającej kontakt z innymi pacjentami przychodni oraz wstępnej kwalifikacji telefonicznej obejmującej wywiad epidemiologiczny oraz medyczny dotyczący stanu zdrowia dziecka oraz wszystkich domowników. Do Punktu Szczepień będzie mógł zgłosić się z dzieckiem tylko jeden rodzic/ opiekun bez objawów infekcji. Ze względu na obowiązek separacji oddechowej opiekun/rodzic dziecka jest zobowiązany nosić maseczkę.

Z  POWODU TRWAJĄCEJ PANDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19) NZOZ "MEDICUS" SP. Z O.O. PODEJMUJE DZIAŁANIA W CELU OCHRONY SPOŁECZNOŚCI.

KONIECZNE JEST PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI.